تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

اعضای تیم رکورد

با کادر فنی و تیم پشتیانی ما بیشتر آشنا شوید و در مورد تخصص آنها بیشتر بدانید

هادی رضائی

مدیر کمیته

hadi.rezaei@gmail.com

احمد محمد ولی

مدیر دپارتمان حقوقی

inf@recordiran.ir

زلیخا عربگری

مدیر دپارتمان پارارکورد

inf@recordiran.ir

سکینه دادخواه

نایب رئیس بانوان

inf@recordiran.ir

مهرنوش بهرامی

مدیر روابط بین الملل

inf@recordiran.ir

مروارید جواهریان

مدیر روابط عمومی

inf@recordiran.ir

جعفر ساری

عضو کمیته روابط عمومی

inf@recordiran.ir

حسن حسین زاده

عضو کمیته روابط عمومی

inf@recordiran.ir

آرمان فراهانی

مدیر IT و انفورماتیک

inf@recordiran.ir