تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

اعضای تیم رکورد

با کادر فنی و تیم پشتیانی ما بیشتر آشنا شوید و در مورد تخصص آنها بیشتر بدانید

هادی رضایی رئیس کمیته
کمیته رکوردهای ملی ایران
احمد محمد ولی مدیر دپارتمان حقوقی
کمیته رکوردهای ملی ایران
زلیخا عربگری مدیر دپارتمان پارارکورد
کمیته رکوردهای ملی ایران
سکینه دادخواه نایب رئیس بانوان
کمیته رکوردهای ملی ایران
مهرنوش بهرامی مدیر روابط بین الملل
کمیته رکوردهای ملی ایران
مروارید جواهریان مدیر روابط عمومی
کمیته رکوردهای ملی ایران
جعفر ساری عضو کمیته روابط عمومی
کمیته رکوردهای ملی ایران
حسن حسین زاده عضو کمیته روابط عمومی
کمیته رکوردهای ملی ایران