تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

یوسف ایمانی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین ضربه آپرکات در یک دقیقه
16 آگوست 2020

دارنده رکورد : یوسف ایمانی تاریخ و محل تولد : 1370 / خرم آباد، لرستان تاریخ رکوردگیری : 26 ...

بیشترین مشت در یک دقیقه
5 ژوئن 2020

دارنده رکورد : یوسف ایمانی تاریخ و محل تولد : 1370 / خرم آباد ، استان لرستان تاریخ رکوردگیری ...