تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

پارسا مهدویان

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین چرخاندن حلقه هولاهوپ در یک دقیقه
18 اکتبر 2016

دارنده رکورد : پارسا مهدویان راد تاریخ و محل تولد : 1381 / قائمشهر / استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...