تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

وحیدجانی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین ضربه آپ دولیو چاگی در یک دقیقه
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : وحید جانی تاریخ و محل تولد : 1378 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...