تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

هولاهوپ

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین پرس سرشانه از جلو با هالتر 30 کیلوگرمی در حال هولاهوپ زدن در یکساعت
14 مارس 2021

دارنده رکورد : مصطفی مظاهری تاریخ و محل تولد : 1363 / اصفهان تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند 1399 ...

بیشترین زمان چرخش متوالی 2 حلقه هولاهوپ
10 مارس 2021

دارنده رکورد : زهرا کاظمی پیر نق تاریخ و محل تولد : 1376/ تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...

بیشترین زمان چرخش حلقه هولاهوپ دور دست در حال جابجایی متوالی دستان
10 مارس 2021

دارنده رکورد : النا رنجی پور تاریخ و محل تولد : 1388 / تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...

بیشترین بارفیکس در حال هولاهوپ زدن در یک دقیقه
10 مارس 2021

دارنده رکورد : مصطفی مظاهری تاریخ و محل تولد : 1363 / اصفهان تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند 1399 ...

ببیشترین زمان حفظ تعادل روی بند در حال چرخاندن هولاهوپ
18 فوریه 2021

دارنده رکورد : رضا بیات پور تاریخ و محل تولد : 1349/ بوشهر تاریخ رکوردگیری : 30 بهمن 1399 ...

بیشترین چرخش حلقه هولاهوپ دور گردن در یک دقیقه
5 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمد جباری سید آبادی تاریخ و محل تولد : 1378 / قوچان ، استان خراسان رضوی ...

بیشترین زمان متوالی چرخاندن حلقه هولاهوپ
5 فوریه 2021

دارنده رکورد : پگاه کمائی تاریخ و محل تولد : 1380 / اهواز ، استان خوزستان تاریخ رکوردگیری : ...

چرخش همزمان 100 حلقه هولاهوپ
18 فوریه 2020

دارنده رکورد : زهرا کاظمی پیرنق تاریخ و محل تولد : 1376 / تهران تاریخ رکوردگیری : 21 اسفند ...

سریعترین زمان اجرای 9 کاتا در حال هولاهوپ زدن
18 ژانویه 2020

دارنده رکورد : زهرا وفائی سعدی تاریخ و محل تولد : 1384 / شیراز تاریخ رکوردگیری : 28 دی ...

بیشترین چرخاندن حلقه هولاهوپ 5 کیلویی
21 آگوست 2019

دارنده رکورد : میلاد رضائی تاریخ و محل تولد : 1369 / تهران تاریخ رکوردگیری : 30 مرداد 1398 ...