تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

نیما قاسم زاده

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریع ترین زمان بالا رفتن از 99 پله
24 فوریه 2018

دارنده رکورد : نیما قاسم زاده دزج تاریخ و محل تولد : تاریخ رکوردگیری 5 اسفند 1396 : شهر ...