تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

میلاد رضائی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین چرخاندن حلقه هولاهوپ 5 کیلویی
21 آگوست 2019

دارنده رکورد : میلاد رضائی تاریخ و محل تولد : 1369 / تهران تاریخ رکوردگیری : 30 مرداد 1398 ...

بالا رفتن از بیشترین تعداد پله در حال حلقه زدن هولاهوپ
18 اکتبر 2016

دارنده رکورد : میلاد رضائی تاریخ و محل تولد : 1369 / تهران تاریخ رکوردگیری : 26 مهر 1396 ...

بیشترین مسافت حلقه زدن با هولاهوپ
17 اکتبر 2016

دارنده رکورد : میلاد رضائی تاریخ و محل تولد : 1369 / تهران تاریخ رکوردگیری : 26 مهر 1395 ...