تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

مهرداد طهماسبی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریع ترین زمان 100 متر روپایی با جیانزی
1 سپتامبر 2023

دارنده رکورد : مهرداد طهماسبی تاریخ و محل تولد : تاریخ رکوردگیری : 6 شهرریور ماه 1402 شهر رکوردگیری ...