تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

مهدی ضابطی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین حرکت شنا سوئدی به صورت دو نفره در یک دقیقه
30 آوریل 2024

دارنده رکورد : مهدی ضابطی و محمدمبین باقر پور باقی آبادی تاریخ و محل تولد : تهران تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین حرکت شنا سوئدی با تحمل وزنه  10 کیلوگرمی در یک ساعت
12 ژوئن 2023

دارنده رکورد : مهدی ضابطی تاریخ و محل تولد : تهران ، 1356 تاریخ رکوردگیری : 1402/3/22 شهر رکوردگیری ...

بیشترین حرکت شنا عنکبوتی در سه دقیقه
6 آوریل 2023

دارنده رکورد : مهدی ضابطی تاریخ و محل تولد : تهران ، 1356 تاریخ رکوردگیری : 1402/9/24 شهر رکوردگیری ...