تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

مهدی امامی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

هولاهوپ زدن هم زمان بیشترین تعداد افراد
26 نوامبر 2017

دارنده رکورد : مهدی امامی تاریخ و محل تولد : 1365 / تهران تاریخ رکوردگیری : 5 آذر 1396 ...