تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

معصومه بیگدلی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

طولانی ترین مسافت دویدن به عقب
3 اکتبر 2015

دارنده رکورد : معصومه بیگدلی تاریخ و محل تولد : 1365 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...