تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

مرتضی موسوی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین حرکت کرک در یک دقیقه
17 ژوئن 2019

دارنده رکورد : سید مرتضی موسوی تاریخ و محل تولد : 1373 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...