تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محمود فیضی دولت آبادی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریع ترین زمان 100 متر روپایی با توپ مدیسین بال 2 کیلویی
31 آگوست 2021

دارنده رکورد : محمود فیضی دولت آبادی تاریخ و محل تولد : فسا استان فارس ، 1378 تاریخ رکوردگیری ...