تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محمد گران اوریمی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین مسافت غلت زدن به جلو
7 نوامبر 2020

دارنده رکورد : محمد گران اوریمی تاریخ و محل تولد : 1366 / قائمشهر ، استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین تعداد غلت زدن به جلو
16 جولای 2016

دارنده رکورد : محمد گران اوریمی تاریخ و محل تولد : 1366 / قائمشهر ، استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...