تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محمد عباسی آبکوه

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان حفظ حرکت 180 درجه روی استپ
30 آگوست 2018

دارنده رکورد : محمد عباسی آبکوه تاریخ و محل تولد : 1380 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...