تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محمد جباری سید آبادی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین چرخش حلقه هولاهوپ دور گردن در یک دقیقه
5 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمد جباری سید آبادی تاریخ و محل تولد : 1378 / قوچان ، استان خراسان رضوی ...