تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محمد امین نمازی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشتریت تعداد پشتک تک پا از جلو در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمد امین نمازی تاریخ و محل تولد : 1382 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...