تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محمدعلی اویار حسینی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان چرخاندن نانچیکو
28 اکتبر 2020

دارنده رکورد : محمد علی اویار حسینی تاریخ و محل تولد : 1356 / تهران تاریخ رکوردگیری : 7 ...