تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

محسن کریمی راد

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

طولانی ترین مسافت دویدن به عقب
11 می 2017

دارنده رکورد : محسن کریمی راد تاریخ و محل تولد : 1361 / گرمه ، استان خراسان شمالی تاریخ ...