تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

مجید ایزانلو

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین تعداد نیم وار بصورت تیمی در یک ساعت
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : مجید ایزانلو تاریخ و محل تولد : 1368 / شیروان ، استاند خراسان شمالی تاریخ رکوردگیری ...