تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

مبینا هاشمی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان ماندن در حرکت هلوبک
24 نوامبر 2014

دارنده رکورد : مبینا هاشمی تاریخ و محل تولد : 1378 / ملایر ، استان همدان تاریخ رکوردگیری : ...