تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

فروغ مشقتی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریعترین دوی 100 متر با هولاهوپ
11 دسامبر 2017

دارنده رکورد : فروغ مشقتی تاریخ و محل تولد : 1371 / ارومیه ، استان آذربایجان غربی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین مسافت حلقه زدن هولاهوپ
25 فوریه 2016

دارنده رکورد : فروغ مشقتی تاریخ و محل تولد : 1371 / ارومیه ، استان آذربایجان غربی تاریخ رکوردگیری ...