تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

فاطمه مصلح قلعه نو

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین چرخش حلقه هولاهوپ دور گردن در یک دقیقه
29 آگوست 2018

دارنده رکورد : فاطمه مصلح قلعه نو تاریخ و محل تولد : 1386 / مشهد / استان خراسان تاریخ ...