تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

علی اصغر عبادی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان حرکت دوچرخه روی ترینر
7 مارس 2015

دارنده رکورد : علی اصغر عبادی تاریخ و محل تولد : 1339 / تهران تاریخ رکوردگیری : 16 اسفند ...