تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

علی اشرفی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین مسافت کانگوران
2 ژانویه 2021

دارنده رکورد : علی اشرفی تاریخ و محل تولد : 1359 / تهران تاریخ رکوردگیری : 13 دی 1399 ...