تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

علیرضا نصیری سروستانی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

شکستن بیشترین تعداد سنگ مرمر با دست
28 فوریه 2021

دارنده رکورد : علیرضا نصیری سروستانی تاریخ و محل تولد : 1370 / سروستان ، استان فارس تاریخ رکوردگیری ...