تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

عسل کابوسی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین  روپایی با پاهای متناوب با توپ فوتبال در یک دقیقه ( بانوان )
29 اکتبر 2021

دارنده رکورد : عسل کابوسی تاریخ و محل تولد : 1388 / گرگان ، استان گلستان تاریخ رکوردگیری : ...