تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

سیوان قهرمانی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین مسافت دوچرخه سواری بدون استفاده از دست در حال نانچیکو زدن
30 آگوست 2021

دارنده رکورد : سیوان قهرمانی تاریخ و محل تولد : مریوان ، 1381 تاریخ رکوردگیری : 1400/6/8 شهر رکوردگیری ...