تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

سید کاظم حسینی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریع ترین دویدن به عقب5000 متر
28 سپتامبر 2012

دارنده رکورد : سیدکاظم حسینی تاریخ و محل تولد : همدان تاریخ رکوردگیری : 7 مهر 1391 شهر رکوردگیری ...