تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

سیاوش جمشیدی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

تحمل وزنه 180 پوندی در حرکت پلانک
16 ژانویه 2024

دارنده رکورد : سیاوش جمشیدی تاریخ و محل تولد : تاریخ رکوردگیری : 2 دی ماه 1402 شهر رکوردگیری ...