تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

سوزان دولت آبادی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان متوالی رکاب زدن با دوچرخه اسپینینگ
8 سپتامبر 2020

دارنده رکورد : سوزان دولت آبادی تاریخ و محل تولد : 1354 / تهران تاریخ رکوردگیری : 18 شهریور ...