تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

سلیمه مینایی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریع ترین زمان بالا رفتن از 110 پله
28 مارس 2017

دارنده رکورد : سلیمه مینایی تاریخ و محل تولد : 1372 / قزوین تاریخ رکوردگیری : 7 اسفند 1395 ...