تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ستایش منصوری نصر آبادی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین مشت آپرکات در یک دقیقه ( بانوان )
9 ژانویه 2024

دارنده رکورد : ستایش منصوری نصر آبادی تاریخ و محل تولد : تهران ، 1389 تاریخ رکوردگیری : 1402/10/19 ...