تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

سالار علی ویسی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان متوالی مشت به کیسه بوکس
4 آگوست 2013

دارنده رکورد : سالار علی ویسی تاریخ و محل تولد : 1369 / سنندج ، استان کردستان تاریخ رکوردگیری ...