تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

زهرا کاظمی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان چرخش متوالی 2 حلقه هولاهوپ
10 مارس 2021

دارنده رکورد : زهرا کاظمی پیر نق تاریخ و محل تولد : 1376/ تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...

چرخش همزمان 100 حلقه هولاهوپ
18 فوریه 2020

دارنده رکورد : زهرا کاظمی پیرنق تاریخ و محل تولد : 1376 / تهران تاریخ رکوردگیری : 21 اسفند ...

بیشترین چرخش تکنیکهای حلقه هولاهوپ تیمی
18 فوریه 2020

دارنده رکورد : زهرا کاظمی پیرنق تاریخ و محل تولد : 1376/ تهران تاریخ رکوردگیری : 29 بهمن 1398 ...