تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

زهرا وفائی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریعترین زمان اجرای 9 کاتا در حال هولاهوپ زدن
18 ژانویه 2020

دارنده رکورد : زهرا وفائی سعدی تاریخ و محل تولد : 1384 / شیراز تاریخ رکوردگیری : 28 دی ...