تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

زهرا جعفرپور

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

دوی9*4 متر با حلقه هولاهوپ
4 می 2018

دارنده رکورد : زهرا جعفرپور تاریخ و محل تولد : 1383 / ملایر ، ملایر استان همدان تاریخ رکوردگیری ...