تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ریحانه عباسی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریعترین زمان 100 متر دویدن پشت پنجه پا
28 ژانویه 2021

دارنده رکورد : ریحانه عباسی تاریخ و محل تولد : 1390 / استان قزوین تاریخ رکوردگیری : 9 بهمن ...