تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ریحانه ایزانلو

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین تعداد حرکت قوس از جلو بصورت تک پا در یک دقیقه
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : ریحانه ایزانلو تاریخ و محل تولد : 1392 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین تعداد چرخ و فلک در یک دقیقه
21 آگوست 2019

دارنده رکورد : ریحانه ایزانلو تاریخ و محل تولد : 1392 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...