تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

رکوردهای ایران

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین خم کردن لوله های آهنی با ضربه ساق پا در یک دقیقه
28 نوامبر 2023

دارنده رکورد : علیرضا نصیری فارسی تاریخ و محل تولد : سروستان استان فارس ، 1370 تاریخ رکوردگیری : ...

سریع ترین دویدن 100 کیلومتر
21 ژوئن 2021

دارنده رکورد : رحیم قهرمانی تاریخ و محل تولد : 1357 / بوئین زهرا ، استان قزوین تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین پرس سرشانه از جلو با هالتر 30 کیلوگرمی در حال هولاهوپ زدن در یکساعت
14 مارس 2021

دارنده رکورد : مصطفی مظاهری تاریخ و محل تولد : 1363 / اصفهان تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند 1399 ...

بیشترین زمان چرخش متوالی 2 حلقه هولاهوپ
10 مارس 2021

دارنده رکورد : زهرا کاظمی پیر نق تاریخ و محل تولد : 1376/ تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...

بیشترین زمان چرخش حلقه هولاهوپ دور دست در حال جابجایی متوالی دستان
10 مارس 2021

دارنده رکورد : النا رنجی پور تاریخ و محل تولد : 1388 / تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...

شکستن بیشترین تعداد سنگ مرمر با انگشت اشاره
28 فوریه 2021

دارنده رکورد : فرجام شفیعی سروستانی تاریخ و محل تولد : 1365 / استان فارس تاریخ رکوردگیری : 10 ...

شکستن بیشترین تعداد سنگ مرمر با دست
28 فوریه 2021

دارنده رکورد : علیرضا نصیری سروستانی تاریخ و محل تولد : 1370 / سروستان ، استان فارس تاریخ رکوردگیری ...

بیشتریت تعداد پشتک تک پا از جلو در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمد امین نمازی تاریخ و محل تولد : 1382 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...

بیشترین تعداد غلت از جلو در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : بنیامین نمازی تاریخ و محل تولد : 1389 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

ببیشترین زمان حفظ تعادل روی بند در حال چرخاندن هولاهوپ
18 فوریه 2021

دارنده رکورد : رضا بیات پور تاریخ و محل تولد : 1349/ بوشهر تاریخ رکوردگیری : 30 بهمن 1399 ...