تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

رضا راه پیما

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین روپایی با توپ بیلیارد در یک دقیقه
9 نوامبر 2023

دارنده رکورد : رضا راه پیما تاریخ و محل تولد : 1381 / زابل ، استان سیستان و بلوچستان ...

شکستن روپایی با توپ راگبی در یک دقیقه
6 می 2023

دارنده رکورد : رضا راه پیما تاریخ و محل تولد : 1381 / زابل ، استان سیستان بلوچستان تاریخ ...