تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

رضا بیات پور

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

ببیشترین زمان حفظ تعادل روی بند در حال چرخاندن هولاهوپ
18 فوریه 2021

دارنده رکورد : رضا بیات پور تاریخ و محل تولد : 1349/ بوشهر تاریخ رکوردگیری : 30 بهمن 1399 ...