تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

رضا براتی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین تعداد حرکت وارو درجا در یک دقیقه
29 سپتامبر 2012

دارنده رکورد : رضا براتی تاریخ و محل تولد : 1368 / تهران تاریخ رکوردگیری : 8 مهر 1391 ...