تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

داود امیری

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین خم کردن لوله های آهنی با ضربه ساق پا در یک دقیقه
28 سپتامبر 2019

دارنده رکورد : داود امیری تاریخ و محل تولد : 1362 / باختران ، استان کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : ...