تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

حسین یهامین

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان متوالی حرکت آپرکات به کیسه بوکس
7 فوریه 2018

دارنده رکورد : حسین بهامین تاریخ و محل تولد : 1355 / بوکان ، استان آذریایجان غربی تاریخ رکوردگیری ...