تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

جمیله محمدی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان متوالی مشت زدن به کیسه بوکس
8 مارس 2019

دارنده رکورد : جمیله محمدی تاریخ و محل تولد : 1362 / سنندج ، استان کردستان تاریخ رکوردگیری : ...