تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ثنا زنگنه

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین تعداد حرکت غلت سینه در حرکت عقرب در یک دقیقه
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : ثنا زنگنه تاریخ و محل تولد : 1390 / تربت جام / استان خراسان رضوی تاریخ ...