تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

تارا اصغری

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریعترین چرخاندن حلقه هولاهوپ در حال نشست و برخاست در یک دقیقه
18 اکتبر 2018

دارنده رکورد : تارا اصغری سیاه بیدی تاریخ و محل تولد : 1391 / کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : 26 ...

بیشترین چرخاندن حلقه هولاهوپ در یک دقیقه
29 آوریل 2018

دارنده رکورد : تارا اصغری سیاه بیدی تاریخ و محل تولد : 1391 / کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : 9 ...