تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

بیشترین

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین پرس سرشانه از جلو با هالتر 30 کیلوگرمی در حال هولاهوپ زدن در یکساعت
14 مارس 2021

دارنده رکورد : مصطفی مظاهری تاریخ و محل تولد : 1363 / اصفهان تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند 1399 ...

بیشترین زمان چرخش متوالی 2 حلقه هولاهوپ
10 مارس 2021

دارنده رکورد : زهرا کاظمی پیر نق تاریخ و محل تولد : 1376/ تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...

بیشترین زمان چرخش حلقه هولاهوپ دور دست در حال جابجایی متوالی دستان
10 مارس 2021

دارنده رکورد : النا رنجی پور تاریخ و محل تولد : 1388 / تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...

بیشترین بارفیکس در حال هولاهوپ زدن در یک دقیقه
10 مارس 2021

دارنده رکورد : مصطفی مظاهری تاریخ و محل تولد : 1363 / اصفهان تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند 1399 ...

بیشتریت تعداد پشتک تک پا از جلو در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمد امین نمازی تاریخ و محل تولد : 1382 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...

بیشترین تعداد غلت از جلو در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : بنیامین نمازی تاریخ و محل تولد : 1389 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

ببیشترین زمان حفظ تعادل روی بند در حال چرخاندن هولاهوپ
18 فوریه 2021

دارنده رکورد : رضا بیات پور تاریخ و محل تولد : 1349/ بوشهر تاریخ رکوردگیری : 30 بهمن 1399 ...

بیشترین چرخش حلقه هولاهوپ دور گردن در یک دقیقه
5 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمد جباری سید آبادی تاریخ و محل تولد : 1378 / قوچان ، استان خراسان رضوی ...

بیشترین مسافت کانگوران
2 ژانویه 2021

دارنده رکورد : علی اشرفی تاریخ و محل تولد : 1359 / تهران تاریخ رکوردگیری : 13 دی 1399 ...

بیشترین مسافت غلت زدن به جلو
7 نوامبر 2020

دارنده رکورد : محمد گران اوریمی تاریخ و محل تولد : 1366 / قائمشهر ، استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...