تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

بیشترین زمان

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان متوالی چرخاندن حلقه هولاهوپ
5 فوریه 2021

دارنده رکورد : پگاه کمائی تاریخ و محل تولد : 1380 / اهواز ، استان خوزستان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین زمان چرخاندن نانچیکو
28 اکتبر 2020

دارنده رکورد : محمد علی اویار حسینی تاریخ و محل تولد : 1356 / تهران تاریخ رکوردگیری : 7 ...

بیشترین زمان متوالی مشت زدن به کیسه بوکس
8 مارس 2019

دارنده رکورد : جمیله محمدی تاریخ و محل تولد : 1362 / سنندج ، استان کردستان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین زمان متوالی حرکت آپرکات به کیسه بوکس
7 فوریه 2018

دارنده رکورد : حسین بهامین تاریخ و محل تولد : 1355 / بوکان ، استان آذریایجان غربی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین زمان ماندن در حرکت هلوبک
24 نوامبر 2014

دارنده رکورد : مبینا هاشمی تاریخ و محل تولد : 1378 / ملایر ، استان همدان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین زمان ماندن در حرکت هلوبک
24 نوامبر 2013

دارنده رکورد : حمید شریفی تاریخ و محل تولد : 1375 / شیراز ، استان فارس تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین زمان متوالی مشت به کیسه بوکس
4 آگوست 2013

دارنده رکورد : سالار علی ویسی تاریخ و محل تولد : 1369 / سنندج ، استان کردستان تاریخ رکوردگیری ...