تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

بیشترین زمان

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان متوالی چرخاندن حلقه هولاهوپ
5 فوریه 2021

دارنده رکورد : پگاه کمائی تاریخ و محل تولد : 1380 / اهواز ، استان خوزستان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین زمان ماندن در حرکت هلوبک
24 نوامبر 2014

دارنده رکورد : مبینا هاشمی تاریخ و محل تولد : 1378 / ملایر ، استان همدان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین زمان ماندن در حرکت هلوبک
24 نوامبر 2013

دارنده رکورد : حمید شریفی تاریخ و محل تولد : 1375 / شیراز ، استان فارس تاریخ رکوردگیری : ...